Knjige

Bugarski, Ranko – Saga o ćirilici

251_Saga_CRanko Bugarski
Saga o ćirilici. Ogledi o jeziku i nacionalizmu
Strana: 273
Cena: 800 din

»»

Kale, Jadran – Odijevanje naroda

249_Odijevanje_CJadran Kale
Odijevanje naroda. Nastanak narodne nošnje
Strana: 176
Cena: 700 din.

»»

Perica, Vjekoslav – Pomirenje i posljednji dani

248_Perica_CVjekoslav Perica
Pomirenje i posljednji dani.
Balkanske nacije u mitovima i muzejima slave, stida i srama.
Strana: 186
Cena: 700 din

»»

Čolović, Ivan – Virus u tekstu

247_Virus_CIvan Čolović
Virus u tekstu
Ogledi o političkoj antropologiji, 4
Strana: 208
Cena: 700 din

»»

Velikonja, Mitja – Politički grafiti

Mitja VeVelikonja_Grafiti_2020likonja
Politički grafiti
Primeri iz postsocijalističkih država Balkana i Centralne Evrope
Prevela s engleskog Slobodanka Glišić
Strana: 384
Cena: 900 din

»»

Biber, Florijan – Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu

Florijan BiUspon Korice_Cber
Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu
Preveo s engleskog Đorđe Tomić
Strana: 240
Cena: 800 din

»»

Jansen, Stef – Čežnja u međuvremenu

jansen_ceznja_CStef Jansen
Čežnja u međuvremenu
„Normalan život“ i država u jednom sarajevskom naselju
Prevela s engleskog Aleksandra Bajazetov
Prvo izdanje: 2020
Strana: 374
Cena: 900 din.

»»

Piper Predrag i Milorad Radovanović (ur.) – Lingvistika Milke Ivić

Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.) – Lingvistika Milke Ivić 2008. god. Str. 352. Cena: 800 din.       Pored urednika, Predraga Pipera i Milorada Radovanovića, radovima su u ovom zborniku zastupljeni i: Dragoljub Petrović, Zuzana Topolinjska, Sasmina Grković-Mejdžor, Aleksandar Mladenović, Vladislava Ružić, Ivana Antonić, Sreto Tanasić, […]

»»

Glušica, Rajka – Crnogorski jezik i nacionalizam

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_CRajka Glušica
Crnogorski jezik i nacionalizam
Strana: 283
Cena: 900 din.

»»

Podjed, Dan – Sve te oči

Sve_te_Oci_CDan Podjed
Sve te oči
Zašto se sve češće posmatramo i izlažemo pogledima
Prevela sa slovenačkog Marija Mitrović
Strana: 248
Cena: 800 din.

»»

Koschorke, Albreht – Hitlerov Mein Kampf

Hitlerov_M_CAlbreht Koschorke:
Hitlerov Mein Kampf
Ka poetici nacionalsocijalizma
Preveo s nemačkog Davor Beganović
Strana: 138
Cena: 600 din.

»»

Kara-Pešić, Živojin Bata: Čegrtaljka i uživanje

cegrtaljka_CŽivojin Bata Kara-Pešić: Čegrtaljka i uživanje
Strana: 172
Cena: 900 din.

»»

Bugarski, Ranko – Putopis po sećanju

R221_putopis_drugo_Canko Bugarski
Putopis po sećanju
Drugo, prošireno izdanje: 2019
Strana:  278
Cena: 800 din.

»»

Tesar, Filip – Etnički konflikti

tesar_konflikti_C_mFilip Tesar
Etnički konflikti
Na Balkanu i ne samo tu
Preveo s češkog Adin Ljuca
Prvo izdanje: 2019
Str. 410
Cena: 900 din

»»

Ažije, Mišel – Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam

azije_nove_Seobe_C_mMišel Ažije
Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam
Prevela s francuskog Olja Petronić
Prvo izdanje: 2019
Strana: 270
Cena: 800 din

»»

Stojanović, Dubravka – Srbija i demokratija 1903-1914

Srbija_Demokratija_C_cDubravka Stojanović
Srbija i demokratija 1903-1914.
Istorijska studija o „zlatnom dobu srpske demokratije“

Udruženje za društvenu istoriju
Drugo izdanje, Beograd, 2019.
Str. 450.
Cena: 1000. din

»»

Jezernik, Božidar – Jugoslavija, zemlja snova

jezernik_cover_00

Božidar Jezernik
Jugoslavija, zemlja snova
Prvo izdanje: novembar  2018
Strana: 414
Cena: 900 din.

»»

Čiževski, Kšištof – Mali centar sveta

mali centar svetaKšištof Čiževski
Mali centar sveta
Prevela s poljskog Jelena Jović
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 196
Cena: 700 din

»»

Slapšak, Svetlana – Muške ikone antičkog sveta

SvetlaMuske ikone antickog sveta - koricena Slapšak
Muške ikone antičkog sveta
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 384
Cena: 900 din

»»

Asman, Alaida – Oblici zaborava

Alaida Asmanoblici zaborava
Oblici zaborava
Prevela sa nemačkog Aleksandra Bajazetov
Prvo izdanje: oktobar 2018
Strana: 216
Cena: 800 din

»»