Slapšak, Svetlana: Feminističke inscenacije

Svetlana Slapšakfeminisitcke-inscenacije_C
Feminističke inscenacije
Strana:134.
Cena: 900 din.

 

 

 

 

 

Svetlana Slapšak je redovna profesorka za antropologiju antičkih svetova, antropologiju roda i balkanologiji u penziji. Bila je dekanka na postdiplomskom fakultetu Institut studiorum huma-nitatis (ISH) u Ljubljani. Predavala je na univerzitetima u Evropi i Americi. Objavila je veliki broj studija, eseja i proznih dela. U Biblioteci XX vek, pre ove, objavljene su njene knjige Ženske ikone XX veka (2001), Ženske ikone antičkog sveta (2006), Antička miturgija – žene (2013), Leteći pilav (2014), Kupusara (2016) i Muške ikone antičkog sveta (2018). Dobila je nagradu “Miloš Crnjanski” (1990), nagradu američkog PEN-a (1993), nagradu međunarodnog Helsinškog komiteta (2000), nagradu “Helen” (2001), nagradu “Mirko Kovač” (2016), nagradu Zlatni suncokret (2017), nagradu MIRA ženske sekcije PEN-a Slovenije (2017).

 

Uvod

Kolaže sam radila u periodu 1992-2003, u raznim prilikama. Započela sam sa čitanjem poezije Andrea Kalvosa, kome je grčki bio drugi jezik. Na greškama je gradio novi, izuzetni jezik, koji su docnije visoko cenili grčki nadrealisti. Sabirala sam greške u razumevanju sveta koji mi je bio blizak, grčkog, balkanskog, ženskog, životinjskog. Imala sam fazu zapletenih asocijacija, pa vrlo jednostavnih, pa crno-belih. Nisam uradila nijedan već nekih deset godina. Zato sam se odlučila da ih povežem sa tekstovima koji nisu pisani ni hronološki, ni smisleno, ni vizualno u povezanosti sa njima; da napravim još jedan sloj grešaka koje će me naterati da i dalje lepim i pišem. Taj spoj slojeva grešaka pokazao se u jednom značenjskom okviru, i nije se mogao nazvati drugačije nego Feminističke inscenacije.

Sadržaj

Uvod . 3
Misirče . 5
Srbenka, film po pozorištu . 11
Oprosti mi, Borka! . 17
Zadušnica .23
Pohvala Makavejevu: „Imaću te, mačkice!” . 25
Nisam tvoja svojina . 33
Femimen . 39
Ljubija . 45
Okupacija ponosa. 53
Žozefa. 59
Čavela Vargas . 67
O hijenama i ženama . 75
Doris Lesing . 81
Poziv na pobunu je otvoren . 87
Tha Trocks . 95
Albanska Lisistrata . 101
Režin Deforž . 109
Niki de Sen Fal . 117
Svetlana Bojm . 125
Žene u Akademiji . 133