Nove knjige (2018-2019)

Tesar, Filip – Etnički konflikti

tesar_konflikti_C_mFilip Tesar
Etnički konflikti
Na Balkanu i ne samo tu
Preveo s češkog Adin Ljuca
Prvo izdanje: 2019
Str. 410
Cena: 900 din

»»

Ažije, Mišel – Nove seobe naroda, novi kosmopolitizam

azije_nove_Seobe_C_mMišel Ažije
Nove seobe naroda, novi  kosmopolitizam
Prevela s francuskog Olja Petronić
Prvo izdanje: 2019
Strana: 270
Cena: 800 din

»»

Stojanović, Dubravka – Srbija i demokratija 1903-1914

Srbija_Demokratija_C_cDubravka Stojanović
Srbija i demokratija 1903-1914.
Istorijska studija o „zlatnom dobu srpske demokratije“

Udruženje za društvenu istoriju
Drugo izdanje, Beograd, 2019.
Str. 450.
Cena: 1000. din

»»

Jezernik, Božidar – Jugoslavija, zemlja snova

jezernik_cover_00

Božidar Jezernik
Jugoslavija, zemlja snova
Prvo izdanje: novembar  2018
Strana: 414
Cena: 900 din.

»»

Čiževski, Kšištof – Mali centar sveta

mali centar svetaKšištof Čiževski
Mali centar sveta
Prevela s poljskog Jelena Jović
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 196
Cena: 700 din

»»

Slapšak, Svetlana – Muške ikone antičkog sveta

SvetlaMuske ikone antickog sveta - koricena Slapšak
Muške ikone antičkog sveta
Prvo izdanje: oktobar  2018
Strana: 384
Cena: 900 din

»»

Asman, Alaida – Oblici zaborava

Alaida Asmanoblici zaborava
Oblici zaborava
Prevela sa nemačkog Aleksandra Bajazetov
Prvo izdanje: oktobar 2018
Strana: 216
Cena: 800 din

»»

Đorđević, Slobodan Tapi – Ljubavna teorema

LJ. TEOREMA. prednja koricaSlobodan Đorđević Tapi
Ljubavna teorema. Pesme
Dizajn: Škart
Prvo izdanje: oktobar 2018
Strana: 64
Cena: 700 din

»»

Bugarski, Ranko – Govorite li zajednički?

bugarski_zajednicki_thRanko Bugarski – Govorite li zajednički? Kako je nastala i kako je primljena Deklaracija o zajedničkom jeziku
Knjiga objavljena u saradnji s Udruženjem KROKODIL i organizacijom forumZFD Beograd.
Prvo izdanje: mart 2018
Str: 208
Cena: 600 din

»»