Nove knjige (2021-2022)

B. Lord, Albert – Pevač priča I/II

Albert B. Lord: Pevač priča I/IILord_Pevac_Prica_01
Prevela sa engleskog Slobodanka Glišić
Strana: 290 + 290
Cena: 1500,00 din

»»

Makuljević, Nenad – Memorija i manipulacija

Makuljevic_Memorija_C_mNenad Makuljević
Memorija i manipulacija.
Spomenička politika u Srbiji 1989-2021.
Str. 261
Cena 900 din.

»»

Hund, Vulf – Kako su Nemci postali beli

Hund_Nemci_2022Vulf D. Hund
Kako su Nemci postali beli
Kratka istorija (zavičajnog) rasizma
Prevela s nemačkog Aleksandra Bajazetov
Str. 300
Cena 900 din.

»»

Slapšak, Svetlana: Feminističke inscenacije

Svetlana Slapšakfeminisitcke-inscenacije_C
Feminističke inscenacije
Strana:134
Cena: 900 din

»»

Bugarski, Ranko – Saga o ćirilici

251_Saga_CRanko Bugarski
Saga o ćirilici. Ogledi o jeziku i nacionalizmu
Strana: 273
Cena: 800 din

»»

Stojanović, Dubravka (ur.) – Pola veka XX veka

Dubravka Stojanović (ur.)Pola_veka_XX_Veka_C
Pola veka XX veka
Strana: 219
Cena: 800 din

»»

Kale, Jadran – Odijevanje naroda

249_Odijevanje_CJadran Kale
Odijevanje naroda. Nastanak narodne nošnje
Strana: 176
Cena: 700 din.

»»

Perica, Vjekoslav – Pomirenje i posljednji dani

248_Perica_CVjekoslav Perica
Pomirenje i posljednji dani.
Balkanske nacije u mitovima i muzejima slave, stida i srama.
Strana: 186
Cena: 700 din

»»