B. Lord, Albert – Pevač priča I/II

Lord_Pevac_Prica_02Albert B. Lord: Pevač priča I/IILord_Pevac_Prica_01
Prevela sa engleskog Slobodanka Glišić
Strana: 290 + 290
Cena: 1500,00 din.

 

 

 

 

Albert B. Lord (1912-1991) američki je klasični filolog, slavist i folklorist, profesor Harvardskog univerziteta. Njegovo glavno delo Pevač priča (1960) jedno je od najvažnijih i najuticajnijih savremenih studija o usmenoj književnosti. Ono je rezultat višegodišnjih proučavanja načina stvaranja i izvođenja srpskohrvatske usmene poezije na tlu Crne Gore, Sandžaka i jednog dela Bosne i Hercegovine, koja je Lord započeo još 1934. godine, najpre kao asistent rano preminulog profesora Milmana Perija (Milman Parry 1906-1935). Lord je započeo i objavljivanje izuzetno bogate zbirke pesama i razgovora sa epskim pevačima, koje su on i Peri snimili u Jugoslaviji. Dosad je objavljeno desetak knjiga kolekcije “Srpskohrvatske junačke pesme” (Serbo-Croatian Heroic Songs, Harvard University press) koje su uredili Lord i njegov učenik Dejvid Bajnam (David Bynam).

PIŠČEV PREDGOVOR

DODATAK VI *Pjesma o Milmanu Periju