Glušica, Rajka – Crnogorski jezik i nacionalizam

Rajka Glušica242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_C
Crnogorski jezik i nacionalizam
Strana: 283
Cena: 900 din.

 

 

 

 

Dr Rajka (Bigović) Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za predmet Opšta lingvstika. Diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predavala je četiri godine (1989 ̶ 1993) srpskohrvatski jezik na Univerzitetu “Fransoa Rable” u Poatijeu u Francuskoj. Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu (2007), Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2013. i 2016), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2013) i na Odsjeku za slavistiku i mađarske studije Humboltovog univerziteta u Berlinu (2018). Predaje na postdiplomskim i doktorskom studijama i uređuje časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ. Autorka je brojnih radova iz raznih oblasti nauke o jeziku, nekoliko udžbenika i skripti, kao i stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija.

Sadržaj

Predgovor