Makuljević, Nenad – Memorija i manipulacija

Nenad MakuljevićMakuljevic_Memorija_C_m
Memorija i manipulacija.
Spomenička politika u Srbiji 1989-2021.
Str. 261
Cena 900 din.

 

 

 

 

Nenad Makuljević je redovni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Glavne oblasti njegovih istraživanja obuhvataju odnos između umetnosti i politike, srpsku umetnost XIX veka, balkansku vizuelnu kulturu, istoriografiju umetnosti i osmansko hrišćansko–jevrejske kontakte u vizuelnoj kulturi. Makuljević je stekao doktorat na Univerzitetu u Beogradu 2004. godine. Objavio je, između ostalog, knjige Umetnost i nacionalna ideja u XIX veku: sistem evropske i srpske vizuelne kulture u službi nacije, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva 2006. i Osmansko-srpski Beograd: vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta (1815-1878), Beograd: Topy 2014. Makuljević je učesnik više naučnih konferencija i međunarodnih projekata, kao što su Media and Memoria – Cultural science network for south/east European Studies, organized by Tanja Zimmermann – Universität Konstanz i RICONTRANS, Visual Culture, Piety and Propaganda: Transfer and Reception of Russian Religious Art in the Balkans and the Eastern Mediterranean, ERC Consolidator Grant 2018.

UVOD (PDF)

SADRŽAJ (PDF)

Prikazi:

Irina Subotić, Lažna kultura, lažno i sećanje, u: Vreme,

Jaroslav Pecnik, U povodu knjige Nenada Makuljevića: Spremnici memorija i manipulacija, u: Novi list, 30. srpanj 2023.

Intervjui:

Spomenici u Srbiji u službi su manimuplacije prošlošću, u: Nedeljnik, br. 590, 4. maj 2023, str. 32-35.