Bugarski, Ranko – Saga o ćirilici

251_Saga_CRanko Bugarski
Saga o ćirilici. Ogledi o jeziku i nacionalizmu
Strana: 273
Cena: 800 din

 

 

 

 

Dr Ranko Bugarski, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, autor je mnogih radova iz raznih oblasti lingvistike. U ovoj ediciji izašle su mu knjige Lingvistika o čoveku (1975,1983), Jezik u društvu (1986), Jezik od mira do rata (1995), Lica jezikasociolingvističke teme (2001, 2002), Nova lica jezikasociolingvističke teme (2002,2009), Žargonlingvistička studija (2003,2006), Jezik I kultura (2005), Evropa u jeziku (2009), Jezik i identitet (2010), Portret jednog jezika (2012), Sarmagedon u Mesopotamanijileksičke skrivalice (2013), Putopis po sećanju (2014), Jezici u potkrovlju (2016) i Govorite li zajednički? (2018). Predavao je na mnogim inostranim univerzitetima. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku, predsednik Evropskog lingvističkog društva i ekspert Saveta Evrope za regionalne ili manjinske jezike. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu. U njegovu čast štampana su četiri internacionalna zbornika radova: History and Perspectives of Language StudyPapers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam 2000; Jezik, društvo, saznanjeProfesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata, Beograd 2003 i Jezik u upotrebi/Language in Use, Novi Sad 2011; i Belgrade Language and Literature Studies, vol. 10: Special issue in honour of Ranko Bugarski on the occasion of his 85th birthday, 2018.

Uvod

Sadržaj

 

Prikazi:

Ivan Milenkoić, ”Ćirilica i vudu rituali Ranko. Bugarski: Saga o ćirilici, XX vek, Beograd, 2021.”. u: Vreme, Br: 1612, 25.11.2021, str. 44.

Jana Jurčević, ”Ranko Bugarski, Saga o ćirilici”, u Tragovi: časopis za srpske i hrvatske teme 5 (2), 2022, 229-236.