220. Abeles, Mark: Antropologija globalizacije, 2014

Feljton:

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (I). Države dobijaju ozbiljne zamjene, u: Dani, 952, 11. IX 2015, str. 60-63.

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (II). Moć: ulazna ili silazna analiza?, u: Dani, 953, 18. IX 2015, str. 60-62.

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (III). Da li je jedinka politički delatna, u: Dani, 954, 25. IX 2015, str. 60-63.

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (IV). Šta je Marijana Francuskoj, u: Dani, 955, 2. X 2015, str. 60-63.

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (V). Kruženje smisla, u: Dani, 956, 9. X 2015, str. 60-63.

Mark Abeles, Antropologija globalizacije, Beograd 2014 (VI). Preživljavanje, opstanak, saživljavanje, u: Dani, 957, 16. X 2015, str. 60-63.