Knjige

Čolović, Ivan – Na putu u srpski svet

Nova knjiga_03_Srpski svetIvan Čolovič
Na putu u srpski svet.
Ogledi o političkoj antropologiji , 5
Str. 226
Cena: 900 din.

»»

Kapelar, Andreas – Rusi i Ukrajinci

Nova knjiga_02_Rusi_UkrajinciAndreas Kapelar
Rusi i Ukrajinci: Nejednaka braća
Od srednjeg veka do danas
Prevela sa nemačkog dr Ranka Gašić
Strana : 395
Cena : 1.200 din.

»»

Stojanović, Dubravka – Prošlost dolazi

Nova knjiga_01_Proslost dolazi_CDubravka Stojanović
Prošlost dolazi
Promene u tumačenju prošlosti u srpskim udžbenicima istorije 1913-2021.
Str. 348
Cena 1.200 din.

»»

B. Lord, Albert – Pevač priča I/II

Albert B. Lord: Pevač priča I/IILord_Pevac_Prica_01
Prevela sa engleskog Slobodanka Glišić
Strana: 290 + 290
Cena: 1500,00 din

»»

Makuljević, Nenad – Memorija i manipulacija

Makuljevic_Memorija_C_mNenad Makuljević
Memorija i manipulacija.
Spomenička politika u Srbiji 1989-2021.
Str. 261
Cena 900 din.

»»

Hund, Vulf – Kako su Nemci postali beli

Hund_Nemci_2022Vulf D. Hund
Kako su Nemci postali beli
Kratka istorija (zavičajnog) rasizma
Prevela s nemačkog Aleksandra Bajazetov
Str. 300
Cena 900 din.

»»

Slapšak, Svetlana: Feminističke inscenacije

Svetlana Slapšakfeminisitcke-inscenacije_C
Feminističke inscenacije
Strana:134
Cena: 900 din

»»

Bugarski, Ranko – Saga o ćirilici

251_Saga_CRanko Bugarski
Saga o ćirilici. Ogledi o jeziku i nacionalizmu
Strana: 273
Cena: 800 din

»»

Stojanović, Dubravka (ur.) – Pola veka XX veka

Dubravka Stojanović (ur.)Pola_veka_XX_Veka_C
Pola veka XX veka
Strana: 219
Cena: 800 din

»»

Kale, Jadran – Odijevanje naroda

249_Odijevanje_CJadran Kale
Odijevanje naroda. Nastanak narodne nošnje
Strana: 176
Cena: 700 din.

»»

Perica, Vjekoslav – Pomirenje i posljednji dani

248_Perica_CVjekoslav Perica
Pomirenje i posljednji dani.
Balkanske nacije u mitovima i muzejima slave, stida i srama.
Strana: 186
Cena: 700 din

»»

Čolović, Ivan – Virus u tekstu

247_Virus_CIvan Čolović
Virus u tekstu
Ogledi o političkoj antropologiji, 4
Strana: 208
Cena: 700 din

»»

Velikonja, Mitja – Politički grafiti

Mitja VeVelikonja_Grafiti_2020likonja
Politički grafiti
Primeri iz postsocijalističkih država Balkana i Centralne Evrope
Prevela s engleskog Slobodanka Glišić
Strana: 384
Cena: 900 din

»»

Biber, Florijan – Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu

Florijan BiUspon Korice_Cber
Uspon autoritarizma na Zapadnom Balkanu
Preveo s engleskog Đorđe Tomić
Strana: 240
Cena: 800 din

»»

Jansen, Stef – Čežnja u međuvremenu

jansen_ceznja_CStef Jansen
Čežnja u međuvremenu
„Normalan život“ i država u jednom sarajevskom naselju
Prevela s engleskog Aleksandra Bajazetov
Prvo izdanje: 2020
Strana: 374
Cena: 900 din.

»»

Piper Predrag i Milorad Radovanović (ur.) – Lingvistika Milke Ivić

Predrag Piper i Milorad Radovanović (ur.) – Lingvistika Milke Ivić 2008. god. Str. 352. Cena: 800 din.       Pored urednika, Predraga Pipera i Milorada Radovanovića, radovima su u ovom zborniku zastupljeni i: Dragoljub Petrović, Zuzana Topolinjska, Sasmina Grković-Mejdžor, Aleksandar Mladenović, Vladislava Ružić, Ivana Antonić, Sreto Tanasić, […]

»»

Glušica, Rajka – Crnogorski jezik i nacionalizam

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_CRajka Glušica
Crnogorski jezik i nacionalizam
Strana: 283
Cena: 900 din.

»»

Podjed, Dan – Sve te oči

Sve_te_Oci_CDan Podjed
Sve te oči
Zašto se sve češće posmatramo i izlažemo pogledima
Prevela sa slovenačkog Marija Mitrović
Strana: 248
Cena: 800 din.

»»

Koschorke, Albreht – Hitlerov Mein Kampf

Hitlerov_M_CAlbreht Koschorke:
Hitlerov Mein Kampf
Ka poetici nacionalsocijalizma
Preveo s nemačkog Davor Beganović
Strana: 138
Cena: 600 din.

»»

Kara-Pešić, Živojin Bata: Čegrtaljka i uživanje

cegrtaljka_CŽivojin Bata Kara-Pešić: Čegrtaljka i uživanje
Strana: 172
Cena: 900 din.

»»