Stojanović, Dubravka (ur.) – Pola veka XX veka

Dubravka Stojanović (ur.)Pola_veka_XX_Veka_C
Pola veka XX veka
Zbornik povodom 50 godina Biblioteke XX vek
Strana: 219
Cena: 800 din

 

 

 

 

Dubravka Stojanović je redovna profesorka na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Predaje opštu savremenu istoriju i istoriju globalizacije. Bavi se istorijom ideja, problemima demokratizacije i modernizacije Srbije, istorijom Beograda i analizama udžbenika istorije. Njene najzapaženije knjige su Srbija i demokratija 1903-1914. Istorijska studija o “zlatnom dobu srpske demokratije” (2003), Kaldrma i asfalt. Urbanizacija i evrope-izacija Beograda 1890-1914 (2008), Rađanje globalnog sveta 1885-2015 (2015) i Noga u vratima. Prilozi za političku istoriju Biblioteke XX vek 1971-2011 (2011), knjiga objavljena povodom 40 godina  od osnivanja ove edicije.

Sadržaj

Predgovor, Dubravka Stojanović
Damir Agičić – MOJ XX VEK
Nikola Bertolino – BIBLIOTEKA KAO IZRAZ DUHA EPOHE
Magdalena Boguslavska – NEPOSLUŠNA BIBLIOTEKA
Ranko Bugarski – INSTITUT IVAN ČOLOVIĆ
Ildiko Erdei – MOJ ŽIVOT SA BIBLIOTEKOM XX VEK
Sinan Gudžević – ČOLOVIĆ I ENZENSBERGER
Božidar Jezernik – ČOVEK ŠTO STVORI XX VEK
Pero Jurišin – SJEĆANJE NA XX VEK
Husnija Kamberović – XX VEK NA HISTORY FESTU
Boško Kovačević – PODRŠKA RAZUMU I UMU
Kruno Lokotar – NAJVAŽNIJA BIBLIOTEKA
Ivan Lovrenović – ČISTOTA I VJERNOST
Katarina Luketić – ČITATELJSKA REPUBLIKA
An Madlen – JEDAN IZDAVAČ U VREMENU I UPRKOS NJEMU
Teofil Pančić – POSLEDNJI BUŠMANI(N) XX VEKA
Aleksandar Pavlović – KAKO SAM POSTAO „KULTUROLOG“
Vjekoslav Perica – PAPERBACK WRITER
Svetlana Slapšak – VELIKA ŠKOLA
Nenad Stefanov – YUGONAUTICA
Saša Stojanović – SEDAM „SMRTNIH GREHOVA“
František Šistek – BIBLIOTEKA XX VEK, CʼEST MOI!
Mitja Velikonja – VELIKE KNJIGE MALOG FORMATA
Milan Vlajčić – MARATONAC U IZDAVAŠTVU, BEZ PREMCA
Milena Marković – BIBLIOTEKA XX VEK – BIBLIOGRAFIJA (2011-2021)
O autorima

Predgovor (PDF)