Knjige u prodaji

Moskovisi, Serž – Doba gomile I i II

Sery Moskovisi -Doba gomile 1Naslov originala:
Serge Moskovici: L’age des foules
Preveo sa francuskog
Nikola Bertolino
1997. god. Str. 308 + 350
Cena: 800 din

»»

Finkelkrot, Alen – Poraz Mišljenja

Alen Finkelkrot - Poraz misljenjaNaslov originala:
Alain Finkielkraut: La défaite de la pensée
Preveo sa francuskog
Aljoša Mimica
1993. god. Str. 142
Cena: 400 din.

»»

Bugarski, Ranko – Evropa u jeziku

 

ranko bugarski - evropa u jezikuBugarski, Ranko – Evropa u jeziku
2009. god. Str. 246
Cena: 700 din.

»»

Bilig, Majkl – Banalni nacionalizam

majkl bilig - banalni nacionalizam

Preveo s engleskog
Veselin Kostić
2009. god. Str.358
Cena: 900 din.

»»

Ože, Mark – Nemesta

mark oze - nemesta

Mark Oze – Nemesta
Uvod u antropologiju nadmodernosti
Prevela s francuskog
Ana A. Jovanović
2005. god.  Str. 120
Cena: 500 din.

»»

Bandić, Dušan – Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko

dusan bandic - carstvo zemalljsko

Ogledi o narodnoj religiji
Treće izdanje
2008. god. Str. 282
Cena: 750 din.

»»

Boer, Roland – Kao da kucam na rajska vrata. Biblija i popularna kultura

roland boer - kao da kucam na rajska vrata

Boer, Roland – Kao da kucam na rajska vrata. Biblija i popularna kultura
Naslov originala:
Roland Boer: Knockin’ on Heaven’s Door: The Bible and Popular Culture, 1999
Prevela s engleskog
Slobodanka Glišić
2008. god. Str. 368
Cena: 800 din.

»»

Erdei, Ildiko – Antropologija potrošnje

ildiko erdei - antropologija potrosnje

Teorije i koncepti na kraju XX veka
2008. god. Str. 400
Cena: 900 din.
.

»»

Klikovac, Duška – Jezik i moć

duska klikovac - jezik i moc

Ogledi iz sociolingvistike i  stilistike
2008. god. Str. 346
Cena: 800 din.

»»

Apaduraj, Ardžun – Strah od malih brojeva

ardzun apaduraj - strah od malih brojevaStrah od malih brojeva. Ogled o geografiji gneva
Naslov originala:
Arjun Appadurai:Fear of Small Numbers.An Essay on the Geography of Anger, Duke University Press, 2006
Prevela s  engleskog
Slavica Miletić
2008. god. Str. 160
Cena: 500 din.

»»

Jezernik, Božidar – Divlja Evropa

bozidar jezernik - divlja evropa

Božidar Jezernik – Dvlja Evropa
Balkan u očima putnika sa Zapada
Prevela sa engleskog
Slobodanka Glišić
2007. god. Str. 400
Cena: 900 din.

»»

Pančić, Teofil – Karma koma

teofil pancic - karma koma

2007. god. Str. 172.

Cena: 600 din.

»»

Bugarski, Ranko – Nova lica jezika

ranko bugarski - nova lica jezika

Sociolingvističke teme
Drugo izdanje
2009. god. Str. 264
Cena: 600 din.

»»

Mandić, Igor – Za našu stvar

igor mandic - za nasu stvar

Agonija postkomunizma u Hrvatskoj 1990-1999
Drugo, prošireno izdanje
2001. god. Str. 344
Cena: 500 din.

»»

Kantor, Vladimir – Rusija je evropska zemlja

vladimir kantor - rusija je evropska zemljaKantor, Vladimir – Rusija je evropska zemlja
Mukotrpan put ka civilizaciji
Naslov originala: Владимир Кантор:
“… Есть европейская держава”: Россия: трудный путь к цивилизации
Prevela s ruskog
Mirjana Grbić
2001. god. Str. 286
Cena: 500 din.

»»

Ivić, Milka – Lingvistički ogledi

milka ivic - lingvisticki ogledi

Treće, dopunjeno izdanje
2008. god. Str. 355
Cena: 700 din.

»»

Ivić, Milka – O rečima

milka ivic - o recima

Kognitivni, gramatički i kulturološki
aspekti srpske leksike
Lingvistički ogledi, pet
2005. god. Str. 138
Cena: 350 din.

»»

Said, Edvard – Orijentalizam

edvard said - orijentalizamNaslov originala:
Ed¬ward W. Said: Orientalism
Prevela s engleskog
Drinka Gojković
Drugo izdanje, 2008. god. Str. 480
Cena: 900 din.

»»

Čolović, Ivan – Kad kažem novine

Ivan i_col_kada-kazem-novineČolović
Kad kažem novine / When I Say Newspaper
2004.
Str. 55.
Cena 400. din.

»»

Stojanović, Dubravka – Rađanje globalnog sveta 1880-2015

radjanjetDubravka Stojanović
Rađanje globalnog sveta 1880-2015
Udruženje za društvenu istoriju
Beograd, 2015.
Str. 491.
Cena: 1500. din.

»»