Arhiv

189. Jezernik, Božidar: Imaginarni Turčin. 2010.

189jezernik_sm

»»

200. Stojanović, Dubravka: Noga u vratima, 2011.

200stojanovic_sm

»»

204. Živković, Marko: Srpski sanovnik, 2012.

204zivkovic_sm

»»

205. Perica V, Velikonja M: Nebeska Jugoslavija, 2012.

205pericavelikona_sm

»»

207. Majstorović, Danijela: Diskursi periferije. 2013.

207dmajstorovic_sm

»»

209. Bugarski, Ranko: Sarmagedon u Mesopotamiji. 2013.

209bugarski_sm

»»

211. Slapšak, Svetlana: Antička miturgija: žene. 2013.

211slapsak_sm

»»

213. Radović, Srđan: Grad kao tekst. 2013.

213radovic_sm

»»

214. Mencvel, Andžej: Antropološka imaginacija. 2013.

214mencvel_sm

»»

217. Čolović, Ivan: Rastanak s identitetom. 2014.

217colovic_sm

»»

219. Slapšak, Svetlana: Leteći pilav. 2014.

219slapsak_sm

»»

220. Abeles, Mark: Antropologija globalizacije, 2014

220mabeles_sm220. Abeles, Mark: Antropologija globalizacije, 2014

»»

221. Bugarski, Ranko: Putopis po sećanju. 2014.

221bugarski_sm

»»

222. Đorđević, Ivan: Antropolog među navijačima. 2015.

222djordjevic_sm222. Đorđević, Ivan: Antropolog među navijačima. 2015.

»»

224. Bart, Rolan: Elementi semiologije, 2015.

224bart_sm224. Bart, Rolan: Elementi semiologije, 2015

»»

225. Subotić, Milan (ur.): Druga Rusija, 2015.

205msubotic_sm225. Subotić, Milan (ur.): Druga Rusija, 2015

»»

226. Hofman, Ana: Novi život partizanskih pesama, 2016.

czkd01226. Hofman, Ana: Novi život partizanskih pesama, 2016.

»»

227. Bugarski, Ranko: Jezici u potkrovlju, 2016.

Jezici_promo_plakat227. Bugarski, Ranko: Jezici u potkrovlju, 2016.

»»

228. Čolović, Ivan: Smrt na Kosovu polju. 2016.

icol_rse

»»

229. Slapšak, Svetlana: Kupusara. 2016

229_slapsak_kupusara

»»