205. Perica V, Velikonja M: Nebeska Jugoslavija, 2012.

Feljton:

V. Perica, M. Velikonja, Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (I). Mitovi se teško brišu, u: Dani, 959, 30. X 2015, str. 60-63.

V. Perica, M. Velikonja, Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (II).Gracias y hasta siempre Mirza, u: Dani, 960, 6. XI 2015, str. 62-63.

V. Perica, M. Velikonja,Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (III). Heroji mučenici YU škole rokenrola, u: Dani, 961, 13. XI 2015, str. 60-63.

V. Perica, M. Velikonja,Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (IV). Cinema Post(comunisto), u: Dani, 962, 20. XI 2015, str. 62-63.

V. Perica, M. Velikonja, Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (V). A bilo nam je do smijeha, u: Dani, 963, 27. XI 2015, str. 60-63.

V. Perica, M. Velikonja, Nebeska Jugoslavija. Interakcije političkih mitologija i pop-kulture, Beograd 2012 (VI). De facto kult sam po sebi u: Dani, 964, 4. XII 2015, str. 60-63.