213. Radović, Srđan: Grad kao tekst. 2013.

(1) Saša Šimpraga, ”Etničko čišćenje ulica”, Intervju sa Srđanom Radovićem, u: H-Alter. Kultura, 6. III 2014.

(2)  Nikola Perović: ”Srđan Radović: Grad kao tekst”, u: Sociologija. Časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, Vol. LVI, 2/2014. 

(3) Predstavljanje knjige Grad kao tekst Srđana Radovića

(4) Feljton:

Srđan Radović, Grad kao tekst (I). Ulice su prve žrtve promjena, u: Dani, 965, 11. XII 2015, str. 60-63.

Srđan Radović, Grad kao tekst (II). Koje je doba dovoljno staro?, u: Dani, 966, 18 XII 2015, str. 60-63.

Srđan Radović, Grad kao tekst (III). Prestolnica se ne pravi preko noći, u: Dani, 967, 25. XII 2015, str. 60-63.

Srđan Radović, Grad kao tekst (IV). Grad sa velikim G, u: Dani,968-969, 1. I 2016, str. 94-96.

Srđan Radović, Grad kao tekst (V). Ulicom do rehabilitacije, u: Dani, 970, 15. I 2016, str. 60-63.