226. Hofman, Ana: Novi život partizanskih pesama, 2016.

Promocije:

Promocija knjige Ane Hofman Novi život partizanskih pesama održana je u sredu 25. maja, s početkom u 20 h u Centru za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21, Beograd). Pored autorke knjige, na promociji su govorili Olga Dimitrijević, dramska spisateljica, Teofil Pančić, novinski pisac, Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti . Razgovor je moderirao Ivan Čolović, izdavač.

Stranica na sajtu Centra za kulturnu dekontaminaciju sa informacijama i fotografijama sa promocije:
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Ana Hofman: Novi život partizanskih pesama / Biblioteka XX vek | CZKd.
Video snimak: CZKD Centar za kulturnu dekontaminaciju, ”Promocije knjige Ane Hofman: Novi život partizanskih pesama / Biblioteka XX vek”, 31. 5. 2016, Youtube, <https://www.youtube.com/watch?v=NvH3KX4P4y0> (31. 5. 2016).

O knjizi:
O knjizi Novi život partizanskih pesama Ane Hofman u Kulturnom dnevniku RTS-a (3.08 -5.42):
RTS (pripr. Vojka Pajkić-Đorđević), Kulturni dnevnik, 25. maj. 2016, <http://www.rts.rs/…/…/20/rts-1/2330046/kulturni-dnevnik.html> (27. V 2016).

Intervjui / Interviews:

Sasa Dragojlo, ”Old Partisan Songs Have ‘New Revolutionary Potential’ ”, In: Balkan Transitional Justice – Balkan Insight, 27 May 16.

Biljana Žikić, ”Aj Karmela”, u: Radio Študent / Kontrola leta, 11. jun 2016, <http://radiostudent.si/dru%C5%BEba/kontrola-leta/aj-karmela> (27. VI 2016).

Saša Dragojlo, ”Horsko pevanje je važan način kolektivne mobilizacije”, u: Mašina, 21. VI, <http://www.masina.rs/?p=2941> (27. VI 2016).

Prikazi:

Jasna Dimitrijević, ”Ženski glasovi otpora”, u: Magazin Liceulice, br. 34. decembar 2016, str. 18.

Đorđe Krajišnik, ”Novi život partizanskih pesama, Ana Hofman, XX vek, 2016. Borba koja se vraća?”, u: Dani, br. 1026, 10. 02. 2017, str. 46-48.

Đorđe Krajišnik, ”Kombinatke, hor bunta i otpora”, u: XXZ Magazin/ Knjige – Kritika, 15. 02. 2017.

Dragana Stojanović, ”Potencijal muzike i zvuka kao živuća praksa”, u: Folkloristika (god, 2, sv. 2, 2017), str. 251-255.

czkd_fb_02
foto: Slobodan Mandić