Hofman, Ana – Novi život partizanskih pesama

Ana Hofmana_hofman_novi_zivot
Novi život partizanskih pesama
Prvo izdanje: maj 2016.
Str. 210
Cena: 700 din.

 

 

 

 

Ana Hofman (1976) je naučna saradnica na Institutu za kulturalne studije i studije sećanja Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani i docentkinja na Fakultetu za humanistiku Univerziteta u Novoj Gorici. Područja njenog naučnog interesovanja obuhvataju muziku u socijalizmu i postsocijalizmu, muziku i politike roda, muziku i kulturno sećanje te etnomuzikološke naučne prakse u neoliberalizmu (sve sa fokusom na Jugoslaviju). Objavila je više radova u naučnoj periodici i zbornicima, kao i knjigu Staging Socialist Femininity: Gender politics and folklore performance in Serbia (Brill Publishing 2011), koja se bavi politikama roda i muzičkim praksama u periodu kasnog socijalizma u jugoistočnoj Srbiji. Bila je gostujuća istraživačica na Univerzitetu u Čikagu, na Institutu za socijalnu antropologiju „Maks Plank“ u Haleu, na Univerzitetu u Gracu i na Federalnom univerzitetu u Rio de Žaneiru. Novi život partizanskih pesama je prerađeno izdanje knjige Muzika, politika, afekt: novi život partizanskih pesama u Sloveniji (2015) objavljene na slovenačkom jeziku u okviru zbirke „Kulturno sećanje” Instituta za kulturalne i studije sećanja Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti, koji je podržao i pripremu ovog izdanja.

Predgovor