Poklon čitaocima: četiri e-knjige

Pre izlaska iz štampe novih knjiga i XI tradicionalnog Međunarodnog sajma Biblioteke XX vek (25. oktobar s početkom u 19 h, u Centru za kulturnu dokumentaciju), dajemo našim čitaocima na besplatno korišćenje elektronske verzije još četiri naša izdanja. Jedno od njih je Psihoanaliza i kultura, prva knjiga pre nekoliko dana preminulog psihijatra dr Vladete Jerotića (BIGZ, Biblioteka XX vek, 1974). U našem Arhivu možete pročitati prikaze ove knjiga iz pera Vojina Matića, Zorana Gluščevića, Lasla Vegela, Žarka Trebješanina, Mirka Đorćevića, Jelene Stakić, Radivoja Nikolića i Bore Glišića.

 

16_psihoanaliza16. Je­ro­tić, Vladeta: Psi­ho­a­na­li­za i kul­tu­ra. 1974, 1976, 1980, 1988. Rasprodato.

21_nemijezik21. T. Hal, Edvard: Ne­mi je­zik (Ed­ward T. Hall, The Si­lent Lan­guage). Prv. M. Dra­ško­vić i D. Pe­tro­vić. 1976. Rasprodato

67_smrtdanas67. Toma, Luj-Ven­san: Smrt da­nas (Lo­u­is-Vin­cent Tho­mas, La mort au­jo­urd’hui). Prev. B. Je­lić. 1989. Rasprodato.
87_istorijacoveka87. Bur­gin­jon, Andre: Ne­pred­vi­đe­ni čo­vek (An­dré Bo­ur­gu­ig­non, L’hom­me im­pre­vu. Hi­sto­i­re na­tu­rel­le de l’hom­me). Prev. N. Šerban. 1996. Rasprodato.