DVE NOVE KNJIGE

Sa zadovoljstvom obaveštavamo naše čitaoce da su iz štampe izišle naše dve nove knjige:
Nenad Makuljević: MEMORIJA I MANIPULACIJA. Spomenička politika u Srbiji 1989 – 2021. i
Albert B. Lord: PEVAČ PRIČA I/II.