Čolović, Ivan (ur.) – Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije

ivan_colovic_zid_je_mrtavČolović, Ivan (ur.) – Zid je mrtav, živeli zidovi! Pad Berlinskog zida i raspad Jugoslavije

2009. god.

Str. 405. Cena: 900 din.

 

 

 

Zbornik eseja sedamnaest autora objavljen povodom 20. godišnjice pada Berlinskog zida.

Pored pregovora priređivača i prologa (Vladimir Arsenijević: «Zidovi»),  u zborniku su objavljeni sledeći tekstovi: Ivan Čolović – « Sve je počelo u Srbiji?», Nenad Stefanov – «Strah od ‘nemačke Evrope’. Srpski intelektualci i 1989. godina», Katarina Luketić  – «Prošlost je naša budućnost», Vojin Dimitrijević – «Od pijanca i plota do devete rupe na svirali. Ljudska prava u Srbiji, pre i posle novembra 1989. godine», Sabrina P. Ramet – «Jugoslovenska kriza i Zapad. Izbegavajući ‘Vijentnam’ zalutali u ‘Abisiniju’», Ugo Vlaisavljević – «Od Berlina do Sarajeva. Unutrašnje granice i vanjski zidovi», Žan-Arno Derans – «Od Gazimestana do ‘Mirovačkog zida. Kosovo, 1989 – 2009». Ksavije Bugarel – «’Osveta sela’. Između sociološke stvarnosti I nacionalističkog mita», Žarko Paić – «Melankolija i revolucija. Kultura u postkomunističkom opsadnome stanju», Ildiko Erdei – «’Za tano je potrebno dvoje’. Ekonomija i identitet Srba i Slovenaca u postsocijalizmu», Mikloš Biro – «Komunizam je pao, kapitalizam I demokratija još uvek dolaze», Svetlana Slapšak – «Posleratni rat polova. Mizoginja, feministička getoizacija i diskurs odgovornosti u postjugoslovenskim društvima», Vjekoslav Perica – «Sumrak panslavenskih mitova», Miroslava Malešević – «’Srbija jača od Nokie’. Politika identiteta u postkomunističkoj Srbiji, Erik Gordi – «Jedno sasvim lično sećanje na hladni rat, Jugoslaviju I jeftino (ali dobro) vino» i Mitja Velikonja – «Povratak otpisanih. Emancipatorski potencijali jugonostalgije».

Predgovor

Prikaz knjige “Zid je mrtav, živeli zidovi” u Kikindskim novinama