Povodom knjige Rajke Glušice “Crnogorski jezik i nacionalizam”

Milorad Pupovac, predsednik Srpskog narodnog vijeća i profesor lingistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, objavio je opsežnu raspravu povodom knjige Rajke Glušice “Crnogorski jezik i nacionalizam”, koju prenosimo u celini.

Milorad Pupovac, ”Vernakulari država i diskursi nacija: rasprava povodom knjige Rajke Glušice Crnogorski jezik i nacionalizam”, u: TRAGOVI, god. 5, br. 2, 2022, str. 175-221.

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_C