Čolović, Ivan: Slike i prilike. 2018. U prodaji

Ivan Čolović
Slike i prilike. Redom kojim su se ukazivale
Prvo izdanje: jun 2018.
Dizajn: Škart.
Str. 126.
Cena 900 din.

 

 

 

 

Knjiga sadrži dvadesetak zapisa i malih eseja o slikama i slikarima sa oko četrdeset ilustracija koje su odštampane posebno, kao nalepnice, tako da ih čitalac sam stavlja na odgovarajuća mesta u knjizi.

Iz Predgovora: „Ideja o ovoj knjizi bila je jednostavna: sakupiti na jednom mestu moje tekstove o slikarima i slikama. Ali čim sam počeo da je ostvarujem, stvari su se iskomplikovale. Pokazalo se da većinu starih tekstova moram da dopunim i doteram, to jest da ih iz temelja preradim. Pored toga, neki tekstovi koji su mi ostali u sećanju kao takoreći završeni u stvari su bili samo kratke beleške, komentari na marginama kataloga za neku izložbu, citati i slično. Drage uspomene, ali sam o slikama na koje se one odnose imao da pišem iz početka, osvežavajući uspomene podacima koje sam našao u literaturi, na internetu. Tako se i u ovom slučaju pokazalo da je put od ideje do njenog ostvarenja  ne samo dug nego i da ostvarena ideja ne liči mnogo na sebe. Nije mi žao.  Naprotiv, radujem se. Na dobitku sam. Dobio sam jednu neplaniranu, neočekivanu, novu knjigu.

I moja ideja o dizajnu ove knjige bila je jednostavna: niz tekstova sa ilustracijama u tekstu ili na kraju. Ali odmah sam prihvatio predlog Škarta da skrenemo s tog pravolinijskog, utabanog puta i da ponudimo jedan, kako se danas to zove, prokativan proizvod, to jest da omogućimo čitacima da konačan oblik knjige naprave sami. Ni moje ideje o običnoj, klasičnoj knjizi nije mi žao. I ovde sam na dobitku. Držite ga u rukama. Zove se Slike i prilike.“ )