Biro, Mikloš – Homo Postcommunisticus

Mikols Biro - Homo postcom

Biro Mikloš – Homo Postcommunisticus

2005. GOD. Str. 160

Rasprodato.

 

 

 

Mikloš Biro (Kikinda, 1946), diplomirao je i magistrirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1982. godine. Profesor je Kliničke psihologije na Univerzitetu u Novom Sadu, a od 2005. godine i rukovodilac interdisciplinarnih međunarodnih studija Transformacije konflikta (na engleskom jeziku). Bio je prorektor Univerziteta u Novom Sadu u periodu od 2004-2006. Ima objavljene monografije Samoubistvo – psihologija i psihopatologija (Nolit, 1982), Psihologija postkomunizma (Beogradski krug, 1994) i Dijagnostička procena ličnosti (Futura publikacije, 1995. Glavni urednik časopisa Psihologija je od 2002. godine. Član je Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Republike Srbije od 2006. godine.

Sadržaj: 1. Postkomunizam, 2. Egalitarizam, 3. Klijentelizam, 4. Dekonstrukcija i rekonstrukcija institucija, 5. Javno mnjenje, 6. Politička scena, 7. Izborno ponašanje, 8. Autoritarnost, 9. Nacionalizam, 10. Konflikt i pomirenje, 11. Obrazovanje za demokratiju