Bandić, Dušan – Narodno Pravoslavlje

Bandić, Dušan – Narodno Pravoslavljed_bandic_narodno_pravoslavlje

Priredila i predgovor napisala dr Lidija Radulović

2010 god. Str. 170.

Cena: 700 din.

Dr Dušan Bandić (1938-2004) bio je profesor etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i jedno vreme šef Katedre za nacionalnu etnologiju i antropologiju. Bavio se istraživanjem religije Srba. Objavio je oko pedeset naučnih radova i četiri knjige: Neke novije promene u životu i kulturi stanovništva okoline Beograda (Etnografski institut SANU, 1979), Tabu u tradicionalnoj kulturi Srba (Biblioteka XX vek, 1980), Carstvo zemaljsko i carstvo nebesko (Biblioteke XX vek,  prvo izdanje 1990, drugo, dopunjeno  izdanje 1997) i Narodna religija u sto pojmova (Nolit, prvo izdanje 1991, drugo 2004.) Dobitnik je nagrade „Tihomir Đorđević” Etnološkog društva Srbije za 1980. i Nolitove nagrade za 1991. godinu. Narodno pravoslavlje sadrži Bandićeve radove koji nisu ušli u sastav drugih njegovih knjiga, a koje je prikupila i za štampu priredila dr Lidija Radulović.

Sadržaj: I deo – NARODONO PRAVOSLAVLJE : O narodnom pravoslavlju danas, Tajni život kosovskog mita, O đavolu u narodnom pravoslavlju, Verski identitet savremenih Srba,Sveti Sava kao srpski Prometej, O narodnoj religiji.  II deo – IZ ISTORIJE PROUČAVANJA NARODNE RELIGIJE I FOLKLORA: Sima Trojanović kao istraživač narodne religije, Erdeljanovićev rad na proučavanju religije,Milenko Filipović kao istraživač, Narode religije Južnih Slovena. DODATAK:  O izboru direktora u  jednoj naučnoj ustanovi, Ispit kao ritualni čin.