Atali, Žak – Buka. Ogled o političkoj ekonomiji muzike

zak atali - buka

Naslov originala: Jacques Attali: Bruits. Essai sur l’économie politique de la musique.

Nouvelle édition. Fayard/PUF, 2001.

Prevela sa francuskog

Eleonora Prohić

2007. god. Str. 250

Rasprodato.

Žak Atali je doktor ekonomskih nauka. Predavao je teorijsku ekonomiju na Politehničkoj školi u Parizu i na Univerzitetu Paris – Daufine. Od 1981. do 1991. godine bio je specijalni savetnik predsednika Miterana. Osnovao je Evropsku banku za obnovu i razvoj. Autor je preko trideset knjiga eseja, romana, biografija, drama i memoara.

Buka je prvi put je objavljena 1977. godine, a 1983. godine u srpskohrvatskom prevodu Eleonore Prohić. Novo izdanje (2001), čiji prevod ovde objavljujemo, plod je temeljne prerade i dopune prvog izdanja. Atali u ovoj knjizi obrazlaže svoje uverenje da je «muzika izuzetno sredstvo za predviđanje budućnosti ljudskih društava i za prevenciju njihovog srljanja u samoubistvo.