237. Jezernik, Božidar – Jugoslavija, zemlja snova, 2018

Promocije:

Petak, 30. novembar, 19h,  Centar za kulturnu dekontaminaciju (Birčaninova 21, Beograd) održan je razgovor o knjizi Božidara Jezernika JUGOSLAVIJA, ZEMLJA SNOVA. Pored autora, o knjizi su govorili Dubravka Stojanović, Todor Kuljić, Teofil Pančić, Ivan Čolović.

 

Prikazi:

Đorđe Krajišnik, ”Jugoslavija, zemlja snova, Božidar Jezernik, Biblioteka XX vek, Beograd, 2018. Država koju su stvarali sanjari”, u: Dani, 1.6.2019, str. 92-93. (Online)

Sinan Gudžević, ”Jugoslavija, zemlja snova”, u: Portal Novosti, 18. 7. 2023.

Feljton:

Božidar Jezernik, Jugoslavija, zemlja snova (I). San je postao java, java je postala san, u: Dani, 1070, 1. VIII 2019, str. 104-107.

Božidar Jezernik, Jugoslavija, zemlja snova (II). Karakteristična slovenačka farsa!, u: Dani, 1071, 1. IX 2019, str. 104-107.

Božidar Jezernik, Jugoslavija, zemlja snova (III). Doba pod konjskom kpitom, u: Dani, 1072, 1. X 2019, str. 104-107.