Apaduraj, Ardžun – Strah od malih brojeva

ardzun apaduraj - strah od malih brojeva Apaduraj, Ardžun – Strah od malih brojeva

Ogled o geografiji gneva

Naslov originala:

Arjun Appadurai:Fear of Small Numbers.An Essay on the Geography of Anger, Duke University Press, 2006

Prevela s  engleskog
Slavica Miletić

2008. god. Str. 160

Cena: 500 din.

Arđun Apaduraj je rođen u Mubaju, gde je završio univerzitetske studije. Od 1970. živi u SAD; doktorirao je 1976. godine na Univerzitetu u Čikagu, a od 2004. godine predaje na New School University u Njujorku. Njegova najpoznatija knjiga je Razobručena modernost: Kulturne dimenzije globalizacije (Modernity at Large. Cultural diimensions of Globalization, 1996), čiji će prevod biti objavljen u Biblioteci XX vek.

Strah od malih brojeva () govori o «masovnom nasilju  motivisanom kulturnim razlikama». Ima sledeća poglavlja:  1. Od etnocida do ideocidi, 2. Civlizacija sukoba, 3. Globalizacija i nasilje, 4.Strah od malih brojeva, 5. Naši teroristi,  mi sami i 6. Globalizacija odozdo u doba ideocida.