XI Međunarodni sajam Biblioteke XX vek – Foto Galerija

25. oktobar 2018, Centru za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

FOTO: SRĐAN VELJOVIĆ (osim _7NC5898.jpg / Nebojša Čović)