Vukotić, Dragan – Pod znacima navoda

Dragan Vukotic - Pod znacima navodaPsihoanaliza i lingvistika

2004. god. Str. 190.

Cena: 500 din.

Dragan Vukotić (1956, Arilje) je klinički psiholog i psihoterapeut. Jedan je od osnivača Društva za proučavanje psihoanalitičkog metoda koje je 90’tih godina počelo da izdaje značajne radove posvećene psihoanalitičkoj tehnici. U stručnim časopisima i zbornicima objavio je više radova, pretežno o praktičnim terapisjkim iskustvima i teorijskim pitanjima. Ovi mu je prva knjiga. Sadržaj: 1. Duša u znaku, 2. Granice jezika, 3. Diktat obrasca, 4. Život u znacima, 5. Komunikacija i evokacija, 6. Maler, 7. Kosa, 8. Jalovo, 9. Retorika nesvesnog, 10. To je jače od mene, 11. Zdravlje višeznačnog, 12. Realno, 13. Transfer i metafora, 14. Vukovi u jagnjećoj koži, 15. Svet stanja i svet stvari, 16. Institucionalizacija simbola kao oruđe ubijanja u pojam.