VIII Međunarodni sajam Biblioteke XX vek – Foto Galerija

17. decembar 2015, Centru za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

FOTO: SRĐAN VELJOVIĆ