Velikonja, Mitja – Evroza

Mitja Velikonja - Evroza Kritika novog evrocentrizma

Prevela sa slovenačkog
Branka Dimitrijević

2007. god. Str. 156

Cena: 700 din.

Kulturolog dr Mitja Velikonja je vanredni profesor i istrazivac na Fakultetu drustvenih nauka na ljubljanskom univerzitetu. Centralno područje njegovog naučnog interesovanja su kulturne, ideoloske i mentaliteske promene u zemljama u tranziciji. Pored ove, autor je još četiri knjige: Masade duha (ZPS, Ljubljana, 2006), Bosanski religijski mozaik (ZPS; Ljubljana, 1998), Mitografije sedanjostij (Štud. založba; Ljubljana, 2003) i Religious Separation and Political Intolerance in Bosnia-Herzegovina (Texas A&M University Press, 2003).

Cilj ove knjige je da se istraže izvori, sadržaji, dimenzije i principi formiranja i delovanja evrocentrizma u Sloveniji…koji se razvio prilikom ulaska Slovenije u Evropsku uniju. Knjiga ima uvod, odnosno Euvod, tri popglavlja: Eutopija, Euldorado i Eugoizam i bibliografiju pod naslovom Eureka. Velikonjina analiza se može primeniti i na evrocentrični diskurs u drugim zamljama koje su nedavno primljene u Uniju, kao i na onaj u zemljama kandidatima.