Tri nove knjige

Biblioteka XX vek sa zadovoljtsvom obaveštava svoje čitaoce i saradnike da su iz štampe izišle 254, 255, 256. knjige Biblioteke XX vek:

Nova knjiga_01_Proslost dolazi_C

Dubravka Stojanović – Prošlost dolazi, Promene u tumačenju prošlosti u srpskim udžbenicima istorije 1913-2021.

Nova knjiga_02_Rusi_Ukrajinci

Andreas Kepeler – Rusi i Ukrajinci. Nejednaka braća.

 

Nova knjiga_03_Srpski svet

Ivan Čolović – Na putu u srpski svet.