Republika, Br. 558-559 i Biblioteka XX vek

 

U susret VI Međunarodnom sajmu Biblioteke XX vek, koji će biti održan 21. oktobra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, čitajte оoktobarski broj Republike, ilustrovane naslovnim stranama naših izdanja, autora Ivana Mesnera.