Razgovor o knjizi Ranka Bugarskog Jezici u potkrovlju

bugarski_jezici u potkrovlju

Promocija knjige Ranka Bugarskog Jezici u potkrovlju biće održana u sredu 8. juna, s početkom u 19 h u Ustanovi kulture “Parobrod” (Kapetan Mišina 6a, Beograd). U razgovoru o knjizi učestvuju: Ranko Bugarski, autor knjige, Jelena Filipović, profesorka Fililoškog fakulteta u Beogradu i Ivan Čolović, urednik Biblioteke XX vek Razgovor će moderirati Katarina Lazić, urednica u Parobrodu.

Prof. dr Ranko Bugarski objavio je veliki broj radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike i sociolingvistike. Većina njegovih knjiga objavljena je u Biblioteci XX vek.  U njegovu čast štampana su dva internacionalna i jedan studentski zbornik radova: History and Perspectives of Language Study – Papers in Honor of Ranko Bugarski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2000; Jezik, društvo, saznanje – Profesoru Ranku Bugarskom od njegovih studenata, Beograd: Filološki fakultet, 2003; Jezik u upotrebi/Language in Use, Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije, 2011.

Sastavljena od četiri dela, knjiga Jezici u potkrovlju  svojom sadržinom i strukturom prati obrazac zastupljen u autorovim prethodnim knjigama. Prvi deo okuplja četiri rada sa tematikom aktuelne evropske jezičke politike, sa naglaskom na zaštiti manjinskih jezika, multilingvizmu i multikulturalizmu, te na odnosu između jezika i  nacionalne pripadnosti, kojom se pisac poslednjih desetak godina bavi kao ekspert Saveta Evrope za Evropsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima. Ovaj dokument podrobno je predstavljen u uvodnom poglavlju, da bi se kao nit provlačio i kroz sledeća četiri. Naslov knjige simbolički ukazuje na iskušenja mnoštva manjinskih jezika koji se bore za opstanak pod zajedničkim evropskim krovom, mada sabijeni u samo potkrovlje, dok prostrane odaje na spratovima  zaposedaju rašireniji jezici – među njima i engleski, čije se prostiranje razmatra u petom poglavlju. Ovaj deo zaključuje tekst o pojmu tradicije, posebno u lingvistici.

 Drugi segment knjige čine četiri poglavlja koja se bave srpskim jezikom: prvo njegovim identitetom, a naredna tri slivenicama (leksičkim blendama) i žargonizmima, materijom koju pisac prati i proučava već dve decenije, izveštavajući o svojim nalazima u više knjiga u ovoj ediciji; ona su, dakle, produžetak tih prethodnih istraživanja. Treći deo donosi tri nekrologa u spomen na istaknute tumače jezičkih pojava, naročito u njihovom društvenom kontekstu, kao i tri skorašnja intervjua na različite lingvističke teme. Najzad, četvrti deo predstavlja nastavak  sociolingvističke bibliografije Srbije, ovog puta za period od polovine 2014. do kraja 2015. godine.