Preminuo Milorad Radovanović

U Novom milorad_radovanovic_1947_2020Sadu je početkom juna preminuo prof. dr Milorad Radovanović (Beograd 1947), profesor lingvistike na Filozoskom fakultetu u Novom Sadu. U Biblioteci XX vek 1979. godine objavljeno je prvo izdanje njegove knjige Sociolingvistika, a 2008. zbornik radova Lingvistika Milke Ivić, koji je Radovanović uredio zajedno sa prof. dr Predragom Piperom.