Odlomak iz knjige Crnogorski jezik i nacionalizam

Poštovani čitaoci i saradnici Biblioteke XX vek,

Pripremamo za štampu nekoliko novih knjiga, ali ćemo ih objaviti tak kad se prilike normalizuju, kad se završi vanredno stanje.  U međuvremenu, stavljamo vam na raspolaganje i predlažemo da pročitate odlomke iz knjiga koje čekaju da budu objavljene. Danas je to jedno poglavlje iz knjige Rajke Glušice Crnogorski jezik i nacionalizam.

Vaša Biblioteka XX vek

* * * * * * * * * * * * * *

Dr Rajka (Bigović) Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za predmet Opšta lingvistika. Diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predavala je četiri godine (1989 – 1993) srpskohrvatski jezik na Univerzitetu  “Fransoa Rable” u Poatijeu u Francuskoj. Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu (2007), Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2013. i 2016), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2013), na Odsjeku za slavistiku i mađarske studije Humboltovog univerziteta u Berlinu (2018), na Filološkom fakultetu “Blaže Koneski” u Skoplju, (2020) i na Filološkom fakultetu Univerziteta “Goce Delčev” u Štipu (2020). Predaje na postdiplomskim i doktorskim studijama I uređuje časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ. Autorka je brojnih radova iz raznih oblasti nauke o jeziku, nekoliko udžbenika i skripti, kao I stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija.

I Crnogorski jezik i nacionalizam
(Srpski jezički nacionalizam, Crnogorski jezički nacionalizam, Uzroci i posljedice jezičkog nacionalizma)

SADRŽAJ

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_C