Ober, Loran – Muzika drugih

Loran Ober - Muzika drugog

Novi izazovi etnomuzikologije

Prevela sa francuskog
Ana A. Jovanović

2007. god. Str. 200

Cena 600 din.

 

 

Švajcarski etnomuzikolog Loran Ober (Laurent Aubert), direktor Etnomuzikoločkog ateljea u Ženevi,  danas je vodeći stručnjak u oblasti istraživanja novih tendencija u popularnoj muzici na globalnom nivou.

U Muzici drugih (La Musique de lautre. Les nouveaux defits de lethnomusicologie, Geneves, 2001) Ober govori o ideološkim, kulturološkim i političkim aspektima ukrštanja razlilitih tradicionalnih muzika sa savremenom popularnom muzikom, a posebno se bavi fenomenom «World music». «Ta nova pojava», piše autor u pregovoru ove knjige, «koja je iz temelja uzdrmala sva postojeća zapadna merila na polju muzike, zapravo je jedna od posledica sveobuhvatnog procesa globalizacije prisutnog u današnje vreme; povezana je sa vrtoglavim porastom broja useljenika, razvojem industrije turizma i usavršavanjem raznih tehnoloških i komunikacionih dostignuća, čiji su učinci postepeno zahvatili sva područja ljudske svesti».