Dve nove knjige

Biblioteka XX vek sa zadovoljtstvom obaveštava svoje čitaoce i saradnike da su iz štampe izišle 239. i 240. knjiga Biblioteke XX vek. Reč je o kapitalnim studijama o danas izuzetno aktuelnim temama: savremenim migracijama i etničkim konfliktima.

Mišel Ažijeazije_nove_Seobe_C_m
Nove seobe naroda, novi  kosmopolitizam
Prevela s francuskog Olja Petronić
Prvo izdanje: 2019
Strana: 270
Cena: 800 din

 

 

 

Francuski etnolog i antropolog Mišel Ažije (Michel Agier, Oranž 1953) je profesor na Fakultetu društvenih nauka (EHESS) u Parizu. U centru njegovog naučnog rada su teme vezane za globalizaciju i migracije. Probleme izbeglištva i migracija istraživao je na terenima u Evropi, Africi, Južnoj Americi i na Bliskom Istoku. Pored knjige čiji prevod objavljujemo, o ovim Ažijeovim istraživanjima govore i njegove knjige Gérer les indésirables (Upravljati nepoželjnima) 2008, Le Couloir des exilés (Hodnik izbeglica) 2011, Campement urbain (Logori u gradu) 2014, Les migrants et nous (Migranti i mi) 2016 i L’etranger qui vient (Stranac koji dolazi) 2018.

Sadržaj

Predgovor srpskom izdanju. Uvod: MIGRANT, GRANICA I SVET. – I. OSNOVNI OBLICI NGHRANICE. – II. SVET KAO PROBLEM. – III. LJUDI-GRANICE I POGRANIČJA. ISTRAŽIVANJA O OBIČNOM KOSMOPOLITIZMU. –  IV. PITANJA METODE: ONOVNO PROMIŠLJANJE RASREDIŠTENJA DANAS. – V. CIVILIZACIJA, KULTURA, RASA: TRI ISTRAŽIVANJA U IDENTITETU. – VI. LOGIKE I POLITIKE SUBJEKTA. – Zaključak: PRILOG ANTROPOLOGIJI KOSMOPOLITIZMA

Predgovor srpskom izdanju

tesar_konflikti_C_m

Filip Tesar
Etnički konflikti
Na Balkanu i ne samo tu
Preveo s češkog Adin Ljuca
Prvo izdanje: 2019
Str. 410
Cena: 900 din

 

 

Filip Tesar (Tesař) rođen je 1969. godine u Pragu. Studirao je etnologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu. Od 1990. godine posvećuje se istraživanju postkomunističke tranzicije, evroatlantskih integracija i uticaja Kine. Radio je kao novinar, prevodilac, humanitarni radnik, diplomata i kao politolog na Institutu međunarodnih odnosa u Pragu. Predavao je antropologiju Balkana na nekoliko čeških univerziteta. Obavio je niz terenskih istraživanja, naročito u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ali i u Hrvatskoj, centralnoj Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori i Albaniji. Autor je nekoliko strateških analiza za Ministarstvo inostranih poslova, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Predsedničku kancelariju Republike Češke. Za potrebe češke diplomatije napisao je priručnik o ekonomskoj, javnoj i kulturnoj diplomatiji na Balkanu.

Sadržaj

I. TEORIJSKA POLAZIŠTA. – II. BIOLOGIJA KONFLIKATA. Za šta smo programirani. – III. PSIHOLOGIJA KONFLIKATA. Šta je to što nas goni naprijed? – IV GEOGRAFIJA I HISTORIJA KONFLIKATA. Uvijek i svugdje. – SOCIOLOGIJA KONFLIKATA.Zašto se jedni podnose a drugi ne? – VI. ANTROPOLOGIJA KONFLIKATA. Mislimo u mitovima. – VII. POLITOLOGIJA I EKONOMIJA KONFLIKATA. Interesi u pozadini. – VIII. FILOZOFIJA KONFLIKATA. Zašto ubijamo? – IX. RJEŠAVANJE KONFLIKATA. – Pogovor prevoditelja : MATERNJI JEZIK MOJE OTADŽBINE.

Predgovor