Dve nove knjige

 

Hajke Karge: Sećanje u kamenu – okamenjeno sećanje?

Ivan Čolović: Rastanak s identitetom