Dve nove knjige

Biblioteka XX vek sa zadovoljtsvom obaveštava svoje čitaoce i saradnike da su iz štampe izišle 242. i 243. knjiga Biblioteke XX vek. Reč je o kapitalnim studijama o danas izuzetno aktuelnim temama: jeziku i nacionalizmu i novoj kulturi opšte vidljivosti.

Sve_te_Oci_CDan Podjed
SVE TE OČI
Zašto se sve češće posmatramo i izlažemo pogledima
Prevela sa slovenačkog Marija Mitrović
Strana: 248
Cena: 800 din.

Antropolog Dan Podjed je istraživač u Institutu za slovensku etnologiju Naučnoistraživačkog centra Slovenačke akademije znanosti i umetnosti i docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani. Od 2010. do 2018. godine bio je rukovodilac Mreže za primenjenu antropologiju Evropskog udruženja socijalnih antropola (EASA). Na njegovu inicijativu i pod njegovim rukovodstvom mreža od 2013. godine organizuje međunarodne simpozijume pod naslovom “Zašto su svetu potrebni antropolozi” (Why the World Needs Anthropologists). U centru njegovog naučnog interesovanja su problemi odnosa između ljudi i savremene tehnologije.

Sadržaj

Uvod

242_Glusica_CG_JEZIK_NACIONALIZAM_CRajka Glušica
Crnogorski jezik i nacionalizam
Strana: 283
Cena: 900 din.

 

Dr Rajka (Bigović) Glušica, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore za predmet Opšta lingvstika. Diplomirala je na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Predavala je četiri godine (1989 ̶ 1993) srpskohrvatski jezik na Univerzitetu “Fransoa Rable” u Poatijeu u Francuskoj. Po pozivu držala predavanja na Univerzitetu u Oslu (2007), Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani (2013. i 2016), na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2013) i na Odsjeku za slavistiku i mađarske studije Humboltovog univerziteta u Berlinu (2018). Predaje na postdiplomskim i doktorskom studijama i uređuje časopis za nauku o jeziku i književnosti Riječ. Autorka je brojnih radova iz raznih oblasti nauke o jeziku, nekoliko udžbenika i skripti, kao i stručnih radova, članaka, prikaza i recenzija.

Sadržaj

Predgovor