Andžej Mencvel u Beogradu

 

Razgovor o knjizi Antropološka imaginacijamencvel

 

Prevele s poljskog

Ivana Đokić Saunderson i Jelena Jović

 

Kulturni centar Beograda

Sreda 26. mart, s početkom u 19 h

 

Pored autora, u razgovoru učestvuju:

Radoslav Đokić, profesor univerziteta

Marina Simić, docentkinja na Fakultetu političkih nauka

Jelena Jović, asistentkinja na Katedri za polonistiku Filološkog fakulteta

Ivan Čolović, urednik Biblioteke XX vek

 

Andžej Mencvel (Andrzej Mencwel), profesor istorije i antropologije kulture na Varšavskom univerzitetu,  jedan je od najpoznatijih i najcenjenih proučavalaca kulture u Poljskoj.  Član je Varšavskog naučnog društva, predsednik Odbora za humanističke nauke Ministarstva obrazovanja Poljske i počasni predsednik Poljskog udruženja za društvene nauke. Bio je direktor Instituta za poljsku kulturu (1998-2006). Među njegovim najpoznatijim knjigama su Stanislav Bžozovski  (1976),  Etos levice (1990), Druga Evropa prvi put (2009) i  Učitlji i prijatelji (2010), za koje je dobio značajna priznanja u Poljskoj. Za knjigu Uoči proleća ili potop (1997) dobio je nagradu Poljskog Pen kluba. Antropološa imaginacija je zbornik Mencvelovih eseja o kulturi u savremenom svetu, o značaju i pravcima njenog proučavanja, o kulturi i novim medijima.

Intervju:

Ivana Đokić Saunderson, ”Pop kultura neće potopiti evrointegracije. Antropolog Andžej Mencvel povodom knjige ‘Antropološka imaginacija’ u izdanju XXveka”, u: Danas, 7/4/2014, <http://www.danas.rs/danasrs/kultura/pop_kultura_nece_potopiti_evrointegracije_.11.html?news_id=279399> (8. 4. 2014).