235. Asman, Alaida – Oblici zaborava. 2018

Prikazi:

Đorđe Krajišnik, ”Oblici zaborava, Alaida Asman, XX vek, Beograd, 2018. Isprepletene strukture sećanja i zaborava”, u: Dani, 1.2.2019, str. 92-93. (Online)

Vukašin Zorić, ”Alaida Asman. Oblici zaborava. Beograd: Biblioteka XX vek, 2018, 214.”, u: Tokovi istorije, 3/2019, Beograd, 2019, str. 243-247.