230. Halili, Rigels: Narod i njegove pesme. 2016

Prikazi:

Aleksandar Pavlović, „O srpskoj i albanskoj epici”, u: Danas, Nedelja, 15. oktobar 2017.


Razgovor o knjizi

А. Pavlović, ”Promocija knjige ‘Narod i njegove pesme’ Rigelsa Halilija”, u: Danas, 7. april 2017.