147. Bugarski, Ranko: Jezik i kultura. 2005.

Elektronska verzija knjige

(1) Ivan Klajn: „Da ne bude verbalne magle”, NIN, 16. VI 2005.

(2) Biljana Sikimić: „Jezik i kultura”, Balcanica XXXV, 2005.