115. Džouns, Stiven (ur.): Virtuelna kultura. 2001.

Elektronska verzija knjige

(1) Vladislava Gordić: „I hakeri utiču na promene društvenih vrednosti”. Razgovor sa S. Džounsom, Danas, 24. januar 2001.

(2) B. Mitojević: „Internet i njegovo društvo”, Danas , 20. april 2001.

(3) L. S.: „Internet je kod nas opijum za elitu. Novi sadržaji sajber sveta u knjizi Stivena Džounsa Virtuelna kultura”, Novi ekspres, 5. april 2001.

(4) Nenad Daković: „Savršen zločin. Stiven Džouns (urednik) : Virtuelna kultura”, NIN, 19. april 2001.

(5) J. P.: „Osvetljavanje internet komunikacije”, Građanski list, Novi Sad, 9. maj 2001.