Tri nove knjige

Srđan Radović: Grad kao tekst

Andžej Mencvel: Antropološka imaginacija

Teofil Pančić: Kritika vatrene moći