Razgovor o knjizi Vojka Gorjanca Nije rečnik za seljaka

U četvrtak 12. oktobra s početkom u 19h, u UK „Parobrod“ (Kapetan Mišina 6a, Beograd), biće održan razgovor o knjizi Vojka Gorjanca Nije rečnik za seljaka. Knjigu je sa slovenačkog prevela Majda Moličnik, a 2017. godine objavila Biblioteka XX vek.

Pored autora, o ovoj knjizi će govoriti Marina Katnić-Bakaršić, profesorka Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Ranko Bugarski, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Ivan Čolović,  izdavač i urednik Biblioteke XX vek. Moderatorka razgovora:  Katarina Lazić, urednica u Parobrodu.

Vojko .gorjancGorjanc (1969)  je redovni profesor na Odseku za prevođenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Na univerzitetu predaje predmete iz oblasti sociolingvistike, tekstualne lingvistike, kritičke analize diskursa i metodologije naučnog istraživanja. Predstavnik je ljubljanskog univerziteta u Evropskom savetu za jezik (European Language Council) i Stalne međunarodne konferencije univerzitetske nastave za prevodioce i tumače (CIUTI: Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes).

Studija Nije rečnik za seljaka donosi uvid u leksikografiju i leksikografske opise sa aspekta kritičke lingvistike, pre svega kritičke analize diskursa i kvir lingvistike, čime se uključuje u rasprave u okviru kritičke leksikografije. Daje prikaz istraživanja o položaju rečnikâ u društvu i njihovog shvatanja u raznim kulturnim kontekstima, kako sa aspekta laičke javnosti tako i leksikografa i lingvista. Takođe analizom rečničkih opisa otkriva njihovu ideološku prirodu. (Iz Predgovora)