Razgovor o knjizi Rigelsa Halilija Narod i njegove pesme

U petak 7. aprila s početkom u 19 h, u UK „Parobrod“ (Kapetan Mišina 6a, Beograd), biće održan razgovor o knjizi Rigelsa Halilija Narod i negove pesme. Albanska i srpska narodna epika između usmenosti i pismenosti. Knjigu je s poljskog prevela Jelena Jović, a 2016. godine objavila Biblioteka XX vek.

Pored autora, o ovoj knjizi će govoriti dr Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju,  dr Danilo Šarenac, saradnik Instituta za savremenu istoriju u Beogradu, dr Ivan Čolović,  izdavač i urednik Biblioteke XX vek. Moderatorka razgovora:  Katarina Lazić, urednica u Parobrodu.

r_haliliRigels Halili (1975, Đirokastra, Albanija) je antropolog, profesor na Univerzitetu u Varšavi. Balkan – a posebno Albanija, zemlje koje su činile Jugoslaviju i jednim delom Grčka – predstavlja glavno područje Halilijevog naučnoistraživačkog rada.

Knjiga Narod i njegove pesme je prevod Halilijeve doktorske disertacije. To je prva sistematska komparativna analiza albanske i srpske epske tradicije, njihove međusobne povezanosti i transormacija koje je usmena epska tradicija dva naroda doživela u doba pismenosti i nacionalizma.