Poklon čitaocima: Franc Boas – Um primitivnog čoveka (1982)

Još jedan od naslova naših starijih izdanja dostupan je u elektronskom obliku:

Boas, Franc: Um primitivnog čoveka (Franz Boas, The Mind of Primitive Man). Prev. A. I. Spasić. 1982.

U okviru E-Biblioteka XX vek možete pogledati spisak svih izdanja koje je moguće besplatno preuzeti u e-obliku.

Um_Primitivnog_Coveka