Knjiga ‘Etnički konflikti’ Filipa Tesara predstavljena u Zagrebu i Sarajevu

Nakon Beograda, knjiga ‘Etnički konflikti’ Filipa Tesara predstavljena je u Zagrebu i Sarajevu.

Goran Borković, ”Predstavljena knjiga češkog etnologa Filipa Tesara o etničkim konfliktima”, u: Novosti <https://bit.ly/30H87pR> (24. V 2019).

”Predstavljena knjiga ‘Etnički konflikti’ češkog etnologa Filipa Tesara”, u: StartBiH.ba <https://bit.ly/2HApOQ8>
(24. V 2019)

tesar_Novosti_Zagrebtesar_Sarajevo