Igor Mandić o Biblioteci XX vek

U svojoj novoj knjizi U zadnji čas. Autobiografski reality show (Profil, Beograd, 2009), na stranama 355-356, Igor Mandić piše: „U Beograd sam navratio ponovo na dan-dva (4.-6-II 2000), na zajednički poziv Borke Pavićević, tj. njenoga Centra za kulturnu dekontaminaciju i I. Čolovića, koji me je angažirao da u tome Centru, s još nekim kolegama, sudjelujem u promoviranju nove knjige u izdanju njegove Biblioteke XX vek.

Rado sam se odazvao, utoliko pre što sa Ivanom još moram utanačiti modalitete oko beogradskoga, II. Izdanja moje knjige Za našu stvar . Kako je trgovina, na relaciji Hrvatska-Srbija još uvijek slaba, to smo smislili da potražnju za tom mojom ironijsko-polemičkom knjižicom riješimo najjednostavnije tako da je preobjavimo u Beogradu, eventualno malo proširenu. Dok dogovaramo pojedinosti – a meni je neobično drago što me je Ivan uvrstio u tu biblioteku koju je, najpre u BIGZ-u uređivao, da bi joj potom postao i nakladnikom, objavljujući godinama djela prvorazrednih svjetskih esejista, antropologa, političkih analitičara, filozofa, lingvista, tako da će mi biti čast vidjeti i svoju knjižicu u Biblioteci XXvek – dakle, dok srčemo espresso kavu konobar me sa šanka upozorava da imam telefonski poziv.